ดาวน์โหลดรายชื่อชุมนุม

ชุมนุมอ่านทำนองเสนาะ
คุณครูผู้สอน : อาจารย์ปฐมาภรณ์ ศิลปชัย

 Download
File Size : 148.8798828125 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Pawitporn Narathitiphan

ชุมนุมวรรณคดีไทย
คุณครูผู้สอน : อาจารย์จันทิมา ชูประยูร

 Download
File Size : 146.4658203125 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Pawitporn Narathitiphan

ชุมนุมจักสานสร้างอาชีพ
คุณครูผู้สอน : อาจารย์ภัทรฤทัย ประเสริฐ

 Download
File Size : 145.525390625 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Pawitporn Narathitiphan

ชุมนุมห้องสมุด
คุณครูผู้สอน : อาจารย์พจนารถ จันทร์วิเศษ

 Download
File Size : 146.4453125 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Pawitporn Narathitiphan

ชุมนุมตัวต่อ
คุณครูผู้สอน : อาจารย์วิทู ศรารัชต์

 Download
File Size : 146.291015625 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Pawitporn Narathitiphan

ชุมนุม Math for Fun
คุณครูผู้สอน : อาจารย์สุภรณ์ ด้วงสังข์

 Download
File Size : 140.52734375 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Pawitporn Narathitiphan

ชุมนุม Math for Fun
คุณครูผู้สอน : อาจารย์กรรณิกา เกตุแก้ว

 Download
File Size : 145.4091796875 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Pawitporn Narathitiphan

ชุมนุมคณิต-จิปาถะ
คุณครูผู้สอน : อาจารย์วารินทร์ อาสน์สถิตย์

 Download
File Size : 158.3720703125 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Pawitporn Narathitiphan

ชุมนุมทำนายทายทักโหราศาสตร์
คุณครูผู้สอน : อาจารย์ฑิตยา ตะกินนารี

 Download
File Size : 159.619140625 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Pawitporn Narathitiphan

ชุมนุมหนังสั้น
คุณครูผู้สอน : อาจารย์ไพศาล เสริมศรี

 Download
File Size : 145.2529296875 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Pawitporn Narathitiphan

ชุมนุมวิทยาศาสตร์
คุณครูผู้สอน : อาจารย์วัชรี ชนะสงคราม

 Download
File Size : 152.9091796875 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Pawitporn Narathitiphan

ชุมนุมนักวิทย์น้อย
คุณครูผู้สอน : อาจารย์วันวิสา สร้อยคีรี

 Download
File Size : 148.8837890625 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Pawitporn Narathitiphan

ชุมนุมลับสมอง
คุณครูผู้สอน : อาจารย์กนกภรณ์ ฤทธิรงค์สกุล

 Download
File Size : 144.1337890625 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Pawitporn Narathitiphan

ชุมนุมซูโดกุ
คุณครูผู้สอน : อาจารย์เจนจิรา แสงไธสง

 Download
File Size : 164.771484375 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Pawitporn Narathitiphan

ชุมนุมนักประดิษฐ์ท้องถิ่น
คุณครูผู้สอน : อาจารย์สรวงสุดา นันสา

 Download
File Size : 165.73828125 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Pawitporn Narathitiphan

ชุมนุม Beginner Coding
คุณครูผู้สอน : อาจารย์ยิ่งยศ ลดหวั่น

 Download
File Size : 147.595703125 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Pawitporn Narathitiphan

ชุมนุมบอร์ดเกม
คุณครูผู้สอน : อาจารย์หัสยาพร ผาสุขเลิศ

 Download
File Size : 159.6865234375 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Pawitporn Narathitiphan

ชุมนุม DIY สร้างสรรค์
คุณครูผู้สอน : อาจารย์สมประสงค์ ถาวรศิริ

 Download
File Size : 160.25 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Pawitporn Narathitiphan

ชุมนุมสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ด้วยกลไกไฟฟ้า
คุณครูผู้สอน : อาจารย์พิมพ์พจี พัชรปัญญาพร

 Download
File Size : 159.4365234375 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Pawitporn Narathitiphan

ชุมนุม League of Legends: Wild Rift
คุณครูผู้สอน : อาจารย์ปริยวัจน์ กิตติวงศ์ตระกูล

 Download
File Size : 144.142578125 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Pawitporn Narathitiphan

ชุมนุม Chen Qing Ling
คุณครูผู้สอน : อาจารย์กนกพร ยิ้มอยู่

 Download
File Size : 145.962890625 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Pawitporn Narathitiphan

ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
คุณครูผู้สอน : อาจารย์นุวรีย์ กองสิงห์

 Download
File Size : 261.6552734375 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Pawitporn Narathitiphan

ชุมนุมอาหารจานโปรด
คุณครูผู้สอน : อาจารย์นลินี นามวัง

 Download
File Size : 170.3935546875 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Pawitporn Narathitiphan

ชุมนุม SF เดอะมูฟวี่
คุณครูผู้สอน : อาจารย์จุติพร สุขตระกูล

 Download
File Size : 146.138671875 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Pawitporn Narathitiphan

ชุมนุมตลาดสุขภาพ
คุณครูผู้สอน : อาจารย์รวีวรรณ์ สกุลเดช

 Download
File Size : 160.3515625 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Pawitporn Narathitiphan

ชุมนุมสภานักเรียน
คุณครูผู้สอน : อาจารย์ธีระพล แก้วมา

 Download
File Size : 150.8623046875 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Pawitporn Narathitiphan

ชุมนุมยุวพุทธ
คุณครูผู้สอน : อาจารย์สิริมนสา ปัญญาวชิวงศ์

 Download
File Size : 144.8955078125 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Pawitporn Narathitiphan

ชุมนุมสหกรณ์ฮับกิโด
คุณครูผู้สอน : อาจารย์ฐิติอร โสธรนพบุตร

 Download
File Size : 154.8095703125 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Pawitporn Narathitiphan

ชุมนุมอาหารเพื่อสุขภาพ
คุณครูผู้สอน : อาจารย์คมสัน ศุภศาสตร์เศรษฐี

 Download
File Size : 146.8330078125 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Pawitporn Narathitiphan

ชุมนุมวอลเลย์บอล
คุณครูผู้สอน : อาจารย์ศักรินทร์ ยาเล๊าะ

 Download
File Size : 146.1123046875 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Pawitporn Narathitiphan

ชุมนุมเสมารักษ์
คุณครูผู้สอน : อาจารย์อรฤดี บรรเทา

 Download
File Size : 159.0458984375 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Pawitporn Narathitiphan

ชุมนุมกลุ่มดนตรี
คุณครูผู้สอน : อาจารย์มงคล คชวัฒน์

 Download
File Size : 146.87109375 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Pawitporn Narathitiphan

ชุมนุมนาฏศิลป์ไทย
คุณครูผู้สอน : อาจารย์วีระยุทธ์ หนูคง

 Download
File Size : 147.1806640625 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Pawitporn Narathitiphan

ชุมนุมศิลปะสร้างสรรค์
คุณครูผู้สอน : อาจารย์พัชรวรรณ คำหงส์

 Download
File Size : 151.7109375 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Pawitporn Narathitiphan

ชุมนุมนาฏยลีลา
คุณครูผู้สอน : อาจารย์ธนัญญา สุภาศรี

 Download
File Size : 138.63671875 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Pawitporn Narathitiphan

ชุมนุมวงโยธวาทิต
คุณครูผู้สอน : อาจารย์ธัญเทพ กลิ่นด้วง

 Download
File Size : 156.623046875 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Pawitporn Narathitiphan

ชุมนุมนักประดิษฐ์
คุณครูผู้สอน : อาจารย์นภสินธุ์ เจียมสายวงศ์

 Download
File Size : 152.3916015625 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Pawitporn Narathitiphan

ชุมนุม Crossword Game
คุณครูผู้สอน : อาจารย์อรพรรณ อุทัยศรี

 Download
File Size : 142.6796875 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Pawitporn Narathitiphan

ชุมนุมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
คุณครูผู้สอน : อาจารย์เสาวภา นันทกิจ

 Download
File Size : 141.4892578125 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Pawitporn Narathitiphan

ชุมนุมภาษาอังกฤษ​พาเพลิน
คุณครูผู้สอน : อาจารย์วารุณี​ คำภูลอย

 Download
File Size : 152.8798828125 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Pawitporn Narathitiphan

ชุมนุมหมากล้อม
คุณครูผู้สอน : อาจารย์พัชรา พันธ์หงษ์

 Download
File Size : 145.9833984375 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Pawitporn Narathitiphan

ชุมนุมเรียนจีนให้รู้จริง
คุณครูผู้สอน : อาจารย์กัญชลารักษ์ ทีปกากร

 Download
File Size : 141.09375 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Pawitporn Narathitiphan

ชุมนุมรู้ทันจีน
คุณครูผู้สอน : อาจารย์ศศิลักษณ์ พิณพาทย์

 Download
File Size : 143.7998046875 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Pawitporn Narathitiphan

ชุมนุมลูกเสือเนตรนารีกองร้อยพิเศษ
คุณครูผู้สอน : อาจารย์อาคม วิทยเขตปภา

 Download
File Size : 147.6953125 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Pawitporn Narathitiphan

ชุมนุม Phonics การถอดรหัสเสียงและการผสมเสียงตัวอักษร
คุณครูผู้สอน : อาจารย์วรรณิศา สายแก้ว

 Download
File Size : 162.8203125 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Pawitporn Narathitiphan

ชุมนุม DIY หรรษา
คุณครูผู้สอน : อาจารย์กัญญาพัชร เครือวัลย์

 Download
File Size : 145.2568359375 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Pawitporn Narathitiphan

ชุมนุมห้องสมุด
คุณครูผู้สอน : อาจารย์มนพิลา ช่วยชูทรัพย์

 Download
File Size : 144.248046875 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Pawitporn Narathitiphan

ชุมนุมพลังใจ
คุณครูผู้สอน : อาจารย์มาลินี สังทรัพย์

 Download
File Size : 141.380859375 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Pawitporn Narathitiphan