ดาวน์โหลดชุมนุมนักเรียน รายชุมนุม

001-อ่านทำนองเสนาะ

ขนาดไฟล์ 219.65 KB

002-อนุรักษ์พรรณไม้ป่าในวรรณคดีไทย

ขนาดไฟล์ 224.87 KB

003-คนละเรื่อง

ขนาดไฟล์ 222.20 KB

004-กระดานคำคม (คำศัพท์ภาษาไทย)

ขนาดไฟล์ 234.41 KB

005-ตัวต่อ

ขนาดไฟล์ 238.55 KB

006-MATH FOR FUN (ม.ปลาย)

ขนาดไฟล์ 217.71 KB

007-MATH FOR FUN (ม.ต้น)

ขนาดไฟล์ 222.15 KB

008-คณิต-จิปาถะ

ขนาดไฟล์ 229.75 KB

009-ให้เสียงดนตรีเยียวยาหัวใจ (Kalimba)

ขนาดไฟล์ 227.57 KB

010-ช่างภาพมืออาชีพ

ขนาดไฟล์ 226.91 KB

011-วิทยาศาสตร์ ม.ต้น

ขนาดไฟล์ 226.53 KB

012-นักวิทย์จิ๋ว

ขนาดไฟล์ 221.44 KB

013-ยุวบรรณารักษ์

ขนาดไฟล์ 223.98 KB

014-Science show

ขนาดไฟล์ 213.27 KB

015-อศพ รักษ์สิ่งแวดล้อม (GLOBEASP)

ขนาดไฟล์ 223.49 KB

016-วิทยาศาสตร์ในอ.ศ.พ. (globe2)

ขนาดไฟล์ 219.18 KB

017-วิทยาศาสตร์

ขนาดไฟล์ 220.24 KB

018-Beginner Coding

ขนาดไฟล์ 231.98 KB

019-บอร์ดเกม (Board game)

ขนาดไฟล์ 229.26 KB

020-รักไหม

ขนาดไฟล์ 228.42 KB

021-การจัดการค่ายพักแรม

ขนาดไฟล์ 229.49 KB

022-หมากกระดาน

ขนาดไฟล์ 236.82 KB

023-Robotic

ขนาดไฟล์ 225.32 KB

024-ท่องโลกอาเซียน

ขนาดไฟล์ 229.12 KB

025-นักศึกษาวิชาทหาร

ขนาดไฟล์ 238.99 KB

026-อ่างศิลาคาเฟ่

ขนาดไฟล์ 325.09 KB

027-ครัวตัวน้อย

ขนาดไฟล์ 237.45 KB

028-อาสาพยาบาล

ขนาดไฟล์ 228.14 KB

029-ยุวพุทธ

ขนาดไฟล์ 223.79 KB

030-ดาร์ท (ปาเป้า)

ขนาดไฟล์ 225.53 KB

031-สหกรณ์ฮับกิโด

ขนาดไฟล์ 223.91 KB

032-ปลูกผักออแกนิค

ขนาดไฟล์ 224.87 KB

033-แบดมินตัน

ขนาดไฟล์ 227.62 KB

034-ฟุตซอล

ขนาดไฟล์ 237.38 KB

035-เสมารักษ์ป้องกันยาเสพติด

ขนาดไฟล์ 223.70 KB

036-กลุ่มดนตรี

ขนาดไฟล์ 222.14 KB

037-นาฏศิลป์ไทย

ขนาดไฟล์ 236.06 KB

038-To Be NumBer One

ขนาดไฟล์ 229.46 KB

039-นาฏศิลป์ลีลา

ขนาดไฟล์ 226.58 KB

040-ฅนดนตรีศรีอ่างศิลา

ขนาดไฟล์ 226.95 KB

041-นักประดิษฐ์

ขนาดไฟล์ 222.20 KB

042-เกษตร

ขนาดไฟล์ 222.81 KB

043-งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

ขนาดไฟล์ 229.96 KB

044-เหรียญโปรยทานหรรษา

ขนาดไฟล์ 218.47 KB

045-ภาษาอังกฤษ

ขนาดไฟล์ 211.23 KB

046-เล่าขาน Story Telling

ขนาดไฟล์ 214.35 KB

047-Let's Speak English! (มาลองพูดภาษาอังกฤษแบบสับๆกันเถอะ)

ขนาดไฟล์ 227.69 KB

048-My DIY

ขนาดไฟล์ 226.58 KB

049-กองร้อยพิเศษ

ขนาดไฟล์ 223.37 KB

050-วุ่นYรัก

ขนาดไฟล์ 222.01 KB

051-ภาษาจีนตามใจฉัน

ขนาดไฟล์ 212.67 KB

052-แนะแนวหรรษา

ขนาดไฟล์ 221.80 KB

053-เรียนจีนให้รู้จริง

ขนาดไฟล์ 224.57 KB

054-ห้องสมุด

ขนาดไฟล์ 225.99 KB