ดาวน์โหลดชุมนุมนักเรียน รายชุมนุม

001-อ่านทำนองเสนาะ

ขนาดไฟล์ 220.04 KB

002-อนุรักษ์พรรณไม้ป่าในวรรณคดีไทย

ขนาดไฟล์ 225.45 KB

003-คนละเรื่อง

ขนาดไฟล์ 223.78 KB

004-กระดานคำคม (คำศัพท์ภาษาไทย)

ขนาดไฟล์ 234.62 KB

005-ตัวต่อ

ขนาดไฟล์ 233.62 KB

006-MATH FOR FUN (ม.ปลาย)

ขนาดไฟล์ 219.46 KB

007-MATH FOR FUN (ม.ต้น)

ขนาดไฟล์ 220.54 KB

008-คณิต-จิปาถะ

ขนาดไฟล์ 230.09 KB

009-ให้เสียงดนตรีเยียวยาหัวใจ (Kalimba)

ขนาดไฟล์ 226.45 KB

010-ช่างภาพมืออาชีพ

ขนาดไฟล์ 220.85 KB

011-วิทยาศาสตร์ ม.ต้น

ขนาดไฟล์ 225.61 KB

012-นักวิทย์จิ๋ว

ขนาดไฟล์ 220.57 KB

013-ยุวบรรณารักษ์

ขนาดไฟล์ 225.27 KB

014-Science show

ขนาดไฟล์ 213.47 KB

015-อศพ รักษ์สิ่งแวดล้อม (GLOBEASP)

ขนาดไฟล์ 223.30 KB

016-วิทยาศาสตร์ในอ.ศ.พ. (globe2)

ขนาดไฟล์ 218.70 KB

017-วิทยาศาสตร์

ขนาดไฟล์ 219.33 KB

018-Beginner Coding

ขนาดไฟล์ 226.85 KB

019-บอร์ดเกม (Board game)

ขนาดไฟล์ 231.64 KB

020-รักไหม

ขนาดไฟล์ 227.70 KB

021-การจัดการค่ายพักแรม

ขนาดไฟล์ 231.29 KB

022-หมากกระดาน

ขนาดไฟล์ 236.81 KB

023-Robotic

ขนาดไฟล์ 227.75 KB

024-ท่องโลกอาเซียน

ขนาดไฟล์ 224.34 KB

025-นักศึกษาวิชาทหาร

ขนาดไฟล์ 334.40 KB

026-อ่างศิลาคาเฟ่

ขนาดไฟล์ 325.63 KB

027-ครัวตัวน้อย

ขนาดไฟล์ 238.18 KB

028-อาสาพยาบาล

ขนาดไฟล์ 228.41 KB

029-ยุวพุทธ

ขนาดไฟล์ 223.80 KB

030-ดาร์ท (ปาเป้า)

ขนาดไฟล์ 225.54 KB

031-สหกรณ์ฮับกิโด

ขนาดไฟล์ 223.51 KB

032-ปลูกผักออแกนิค

ขนาดไฟล์ 223.78 KB

033-แบดมินตัน

ขนาดไฟล์ 227.61 KB

034-ฟุตซอล

ขนาดไฟล์ 236.71 KB

035-เสมารักษ์ป้องกันยาเสพติด

ขนาดไฟล์ 223.70 KB

036-กลุ่มดนตรี

ขนาดไฟล์ 219.62 KB

037-นาฏศิลป์ไทย

ขนาดไฟล์ 225.45 KB

038-To Be NumBer One

ขนาดไฟล์ 226.25 KB

039-นาฏศิลป์ลีลา

ขนาดไฟล์ 225.99 KB

040-ฅนดนตรีศรีอ่างศิลา

ขนาดไฟล์ 230.55 KB

041-นักประดิษฐ์

ขนาดไฟล์ 221.28 KB

042-เกษตร

ขนาดไฟล์ 220.18 KB

043-งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

ขนาดไฟล์ 229.36 KB

044-เหรียญโปรยทานหรรษา

ขนาดไฟล์ 222.37 KB

045-ภาษาอังกฤษ

ขนาดไฟล์ 211.18 KB

046-เล่าขาน Story Telling

ขนาดไฟล์ 222.10 KB

047-Let's Speak English! (มาลองพูดภาษาอังกฤษแบบสับๆกันเถอะ)

ขนาดไฟล์ 225.70 KB

048-My DIY

ขนาดไฟล์ 226.99 KB

049-กองร้อยพิเศษ

ขนาดไฟล์ 222.99 KB

050-วุ่นYรัก

ขนาดไฟล์ 222.23 KB

051-ภาษาจีนตามใจฉัน

ขนาดไฟล์ 212.79 KB

052-แนะแนวหรรษา

ขนาดไฟล์ 227.09 KB

053-เรียนจีนให้รู้จริง

ขนาดไฟล์ 224.00 KB

054-ห้องสมุด

ขนาดไฟล์ 225.78 KB