ซื้อผงหมึก 5,778 บาท

ขนาดไฟล์ 194.92 KB

ชื้อเครื่องพิมพ์ 10,900 บาท

ขนาดไฟล์ 228.44 KB

ซื้อโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สิน 19,900 บาท

ขนาดไฟล์ 210.21 KB

อุปกรณ์ทำความสะอาด 12,910 บา

ขนาดไฟล์ 210.77 KB

ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กีฬาสี จำนวน 19,984 บาท

ขนาดไฟล์ 205.56 KB

ซื้อเครื่องมันติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ 60,000 บาท

ขนาดไฟล์ 245.79 KB

จ้างรถโดยสารแบบเช่าเหมา 66,000 บาท

ขนาดไฟล์ 207.32 KB

ซ่อมบำรุงรถตู้ 14,900 บาท

ขนาดไฟล์ 180.11 KB

จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ 27,130 บาท

ขนาดไฟล์ 193.97 KB

ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 22,000 บาท

ขนาดไฟล์ 209.35 KB

ซื้อสว่านไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ จำนวนเงิน 10,791 บาท

ขนาดไฟล์ 167.55 KB

ซื้อลำโพง จำนวน 5 รายการจำนวนเงิน 10,000.22 บาท

ขนาดไฟล์ 192.57 KB

ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ จำนวนเงิน 18,484.25 บาท

ขนาดไฟล์ 244.90 KB

ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการจำนวนเงิน 20,000 บาท

ขนาดไฟล์ 205.78 KB

ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน5 รายการ จำนวนเงิน 13,450 บาท

ขนาดไฟล์ 213.02 KB

ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ จำนวนเงิน 32,360 บาท

ขนาดไฟล์ 170.03 KB

ซื้อวัสดุฝึกจำนวน 64 รายการ จำนวนเงิน 36,674 บาท

ขนาดไฟล์ 191.60 KB

ซื้อกระดาษไขพร้อมหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 39,590 บาท

ขนาดไฟล์ 200.22 KB

ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด จำนวน 7 รายการ จำนวนเงิน 8,140 บาท

ขนาดไฟล์ 217.30 KB

ซื้อสายชาร์จ คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 25,020 บาท

ขนาดไฟล์ 186.85 KB

โดรนเพื่อการศึกษา จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 25,000 บาท

ขนาดไฟล์ 398.23 KB

ซื้อคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 52,120 บาท

ขนาดไฟล์ 295.96 KB

ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 16 รายการ จำนวนเงิน 58,138.45 บาท

ขนาดไฟล์ 293.35 KB

ซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ จำนวนเงิน 92,850 บาท

ขนาดไฟล์ 271.45 KB

ซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ จำนวนเงิน 7,455 บาท

ขนาดไฟล์ 405.50 KB

ซื้อชุดระบำอยุธยา จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 20,000 บาท

ขนาดไฟล์ 366.92 KB

ซื้อเชือกจำนวน 14 รายการ จำนวน 30,148 บาท

ขนาดไฟล์ 261.83 KB

ซื้อวัสดุ จำนวน 75 รายการ จำนวนเงิน 66,902 บาท

ขนาดไฟล์ 281.98 KB

ซื้อวัสดุจำนวน 237 รายการ จำนวนเงิน 128,803 บาท

ขนาดไฟล์ 302.20 KB

ซื้อวัสดุฝึก จำนวน 80 รายการ 36,014 บาท

ขนาดไฟล์ 201.51 KB

จ้างเหมารถโดยสารจำนวน 1 รายการ 108,000 บาท

ขนาดไฟล์ 216.46 KB

จ้างเหมารถโดยสาร จำนวน 1 รายการ 231,270 บาท

ขนาดไฟล์ 229.88 KB

เช่าเต็นท์ จำนวน 1 รายการ 10,400 บาท

ขนาดไฟล์ 196.11 KB

จ้างทำไวนิว จำนวน 10 รายการ 14,124 บาท

ขนาดไฟล์ 206.16 KB

จ้างเหมารถโดยสาร จำนวน 1 รายการ 61,600 บาท

ขนาดไฟล์ 218.02 KB