กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาเเละพลศึกษา
Card image cap

นายศักรินทร์ ยาเล๊าะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาเเละพลศึกษา

Card image cap

นางฐิติอร โสธรนพบุตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาเเละพลศึกษา

Card image cap

นายคมสัน ศุภศาสตร์เศรษฐี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาเเละพลศึกษา

Card image cap

นายอรรถพล สืบสิงห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาเเละพลศึกษา

Card image cap

นายอัจฉริยะ พันธ์จันทร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาเเละพลศึกษา