ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผ้าป่าโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 2566
ประกาศข่าว

โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม จะเปิดให้นักเรียนที่เข้าเรียนกลางคันลงระบบสมัครนักเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่านช่องทาง https://reg.asp.ac.th/

เตรียมเอกสารไว้กรอกข้อมูลสมัครออนไลน์
1. สูติบัตร (ใบเกิด)
2. บัตรประชาชนนักเรียน
3. ทะเบียนบ้านนักเรียน
4. ทะเบียนบ้านบิดา
5. ทะเบียนบ้านมารดา
6. ทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (ถ้าไม่ได้อยู่กับบิดามารดา)

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ค่ายนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี

อ่านต่อ
มอบเกียรติบัตรให้แก่นางสาวพลอยชมพู ปั้นทองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นางบุญเกิด กลมทุกสิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นางสาวพลอยชมพู ปั้นทองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเขียนภาพจิตกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้นม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดราชบุรี โดยมีนางสาวอรฤดี บรรเทา เป็นครูผู้ฝึกสอน

อ่านต่อ
สร้างสื่อ อย่างสร้างสรรค์

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ดร.บุญเกิด กลมทุกสิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาอัจฉริยะภาพทักษะด้านเทคโนโลยี เรื่อง "สร้างสื่อ อย่างสร้างสรรค์ (Video Content)" จัดโดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีทีมวิทยากรจาก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) มาให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

อ่านต่อ
มอบเกียติบัตรการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาว

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 นางบุญเกิด กลมทุกสิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม พร้อมด้วยคณะบริหารได้มอบเกียติบัตรการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมทุกห้องเรียน

อ่านต่อ
ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70
ศิลปหัตถกรรม
รายละเอียด
OBEC LINE โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม
ดูทั้งหมด
ติดต่อ
รายชื่อเวรรักษาราชการ

รายชื่อเวรรักษาราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2566

ขนาดไฟล์ 158.92 KB

รายชื่อเวรรักษาราชการประจำเดือนเมษายน 2566

ขนาดไฟล์ 159.16 KB

รายชื่อเวรรักษาราชการประจำเดือนมีนาคม 2566

ขนาดไฟล์ 156.43 KB

รายชื่อเวรรักษาราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ขนาดไฟล์ 156.14 KB
ดูทั้งหมด
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร.บุญเกิด กลมทุกสิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน