Thailand

มาตราการเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


เเก้ไขล่าสุดโดย : Pawitporn Narathitiphan เวลาเเก้ไขล่าสุด : 2021-11-30 09:46:31

ประกาศข่าวโรงเรียน

 

สมัครเข้าเรียน ย้ายเข้าเรียนกลางคัน กรอกใบสมัครและใบมอบตัวที่นี่

 
นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนหรือย้ายเข้าเรียนกลางคัน  ให้คลิ๊กด้านบนเเล้วกรอกข้อมูลก่อนมายื่นเอกสารที่ห้องวิชาการ
 
 

ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมปีการศึกษา 2565

เเก้ไขล่าสุดโดย : Pawitporn Narathitiphan เวลาเเก้ไขล่าสุด : 2022-05-22 23:07:11

แสดงความยินดีนักเรียน

โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

รายชื่อเวรรักษาราชการ

รายชื่อเวรรักษาราชการประจำเดือนกันยายน 2565

 Preview
 Download
File Size : 155.8447265625 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Yingyod Lodhwan

รายชื่อเวรรักษาราชการประจำเดือนสิงหาคม 2565

 Preview
 Download
File Size : 156.7724609375 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Yingyod Lodhwan

รายชื่อเวรรักษาราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2565

 Preview
 Download
File Size : 156.3583984375 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Yingyod Lodhwan